Fàilte gu Soillse – Lìonradh Nàiseanta Rannsachaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig

Naidheachdan/Tachartasan

Coinneamh ann an Tiriodh

Thursday May 11th 2017

Coinneamh ann an Stafainn

Thursday May 4th 2017

Òraid leis an Àrd-Oll. Conchúr Ó Giollagáin

Saturday April 29th 2017

Sgoilearachd PhD: Cànan is Cultar

Monday April 17th 2017

Coinneamhan ann an Leòdhas agus Na Hearadh

Wednesday April 5th 2017