Dà dhreuchd: Neach-Rannsachaidh Coimhearsnachd

An t-Ògmhios 29, 2015

Seo sanas airson dà dhreuchd ùr aig Soillse:

Sanas obrach

Gheibhear fiosrachadh a bharrachd an seo, agus foirm iarrtais an seo.

Taisbeanadh air Rannsachadh sna h-Eileanan

An t-Ògmhios 21, 2015

Chaidh an taisbeanadh seo a thoirt seachad ann an oifisean Comhairle nan Eilean Siar ann an Steòrnabhagh air 16/06/15.

Fiosrachadh a bharrachd an seo:

https://guthan.wordpress.com/2015/06/21/islands-research-overview/