“Gàidheil ùra?” Taisbeanadh ICCS le Stuart Dunmore

An t-Iuchar 27, 2015

Seo an taisbeanadh a chleachd Dr Stuart Dunmore aig Còmhdhail Eadar-nàiseanta na Ceiltis ann an Glaschu. ‘S e an cuspair a bh’ aige “Luchd-labhairt ùra? Gàidheil ùra?”

StuartICCS

Taisbeanadh ICCS: Cleachdadh na Gàidhlig anns an roinn phoblach

An t-Iuchar 23, 2015

Bha seisean aig Inge Birne, oileanach PhD le Soillse, aig Còmhdhail Eadar-nàiseanta na Ceiltis aig Oilthigh Glaschu air “Cleachdadh na Gàidhlig anns an roinn phoblach”. Seo an taisbeanadh a chleachd i.

 

SoignicheanGàidhlig

Òraid le Stuart Dunmore aig Sabhal Mòr Ostaig

An t-Iuchar 8, 2015

Thug Stuart Dunmore òraid seachad aig an dàrna cho-labhairt aig Soillse air 29/05/15. Seo an taisbeanadh a chleachd e:

Taisbeanadh

Agus rinn e bhidio goirid cuideachd mu na bha e air a bhith ris aig a’ cho-labhairt fhad ’s a bha e ann, le iomradh air na toraidhean a thàinig a-mach às a chuid rannsachaidh:

 

Òraid ann am Baile Átha Cliath

An t-Iuchar 7, 2015

Thug Cassie Smith-Christmas, neach-rannsachaidh aig Soillse, òraid seachad aig “The First Celtic Sociolinguistics Symposium” ann am Baile Átha Cliath air 26/06/15. Seo an taisbeanadh a chleachd i.

Motherese