Òraidean Shoillse ann an Dùn Èideann

An Gearran 16, 2016

Thèid an sreath ùr de sheiminearan aig Soillse a chumail eadar 24 Gearran agus 20 Giblean, ann an 50 Ceàrnag Sheòrais, Dùn Èideann. Bidh seachd tachartasan againn, cuid dhiubh a’ coimhead air cuspairean Gàidhlig, cuid air mion-chànanan eile. Fiosrachadh an seo.

SoillseSeminars