“Easbaigean gu leòr, gun cho-thional sam bith”

An Lùnastal 31, 2018

‘S e Stiùiriche Shoillse, Àrd-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin a lìbhrig an òraid mu dheireadh aig a’ cho-labhairt “Interdisciplinarity and the Future of Multilingualism Research” leis a’ phròiseact MIME ann am Berlin air an t-seachdain seo. Gheibhear an taisbeanadh aige an seo.