Stiùireadh Gràmair LEACAG

Am Màrt 9, 2019

Tha DASG aig Oilthigh Ghlaschu air Stiùireadh Gràmair LEACAG fhoillseachadh a-nis air an làrach-lìn. Chaidh seo a leasachadh ann am pròiseact co-obrachail le Oilthigh Dhùn Èideann agus Sabhal Mòr Ostaig. Gheibhear ceangal dhan stiùireadh an seo.