Dà-chànanas, Seargadh Inntinn & a’ Ghàidhlig: Aithisg

An Dùbhlachd 2, 2019

Tha am pròiseact airson Stòras Rannsachaidh Shoillse le Oilthigh Srath Chluaidh deiseil.

Gheibhear an aithisg dheireannach air an seo.

Tha alt a bharrachd ri fhaighinn air The Conversation:  https://theconversation.com/bilingualism-and-dementia-how-some-patients-lose-their-second-language-and-rediscover-their-first-126631