“Living off the edge”: taisbeanadh air-loidhne

An Dàmhair 30, 2020

Bha taisbeanadh air-loidhne aig an àrd-ollamh Conchúr Ó Giollagáin airson an t-sreath de sheiminearan aig “The Edge” ann an OGE air Diardaoin 29mh, An Dàmhair, air an robh an tiotal “Living off the edge: The crisis in late modern ethnolinguistic diversity from the Gaelic perspective”. Bha e a’ togail air no toraidhean a thàinig a-mach às an leabhar ùr “The Gaelic Crisis in the Vernacular Community“.

Tha e ri fhaicinn a-nis air YouTube:

 

Neach-rannsachaidh air Aithneachadh Cainnt

An Dàmhair 5, 2020

Tha Lucy Evans air ùr tòiseachadh mar neach-rannsachaidh aig Oilthigh Dhùn Èideann, ag obair air pròiseact Shoillse air aithneachadh cainnt a tha air a stiùireadh leis an Dr Uilleam Lamb. Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Quorate Technology Ltd cuideachd an sàs sa chom-pàirteachas. Seo agallamh a rinn Lucy airson GARG – (Gaelic Algorithmic Research Group).

https://blogs.ed.ac.uk/garg/2020/10/04/agallamh-le-lucy-evans-an-interview-with-lucy-evans/