Seiminear air ASR ann an Gàidhlig

An Cèitean 5, 2022

Chùm Soillse seiminear air-loidhne air “Progress Towards Accurate Automatic Speech Recognition” air 27/04/22, air a lìbhrigeadh le Dr Will Lamb, Àrd-òraidiche aig Oilthigh Dhùn Èideann. Bha luchd-frithealaidh an làthair le ùidh aca ann am Bascais, Friulais, agus Maltais, a bharrachd air daoine às na coimhearsnachdan Gàidhealach.

Chaidh an taisbeanadh aig Dr Lamb a chlàradh. Faodar fhaicinn an seo le ro-ràdh goirid le Stiùiriche Shoillse, an t-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin.

Faodar PDF dhen taisbeanaidh a leughadh an seo, le ceanglaichean air an cur ann ri goireasan agus làraich eile air-loidhne.