Àrd-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh: Agallamhan

An t-Ògmhios 16, 2016

Tha rannsaichean Gàidhlig an sàs ann an cùmhnant airson taic chànanach agus theicnigeach a chur ri iomairt shuaicheanta ùr ann an cànan na Gàidhlig – “Leacag” (Leasachadh Corpais na Gàidhlig).

RobO

Bidh Roibeard Ó Maolalaigh, Àrd-ollamh na Gàidhlig, Iar-Phrionnsabal agus Ceannard Cholaiste nan Ealain, a’ stiùireadh sgioba eadar-oilthighe, a’ toirt sgoilearan bho Ghlaschu còmhla ri co-obraichean bho Oilthigh Dhùn Èideann agus Sabhal Mòr Ostaig (pàirt de dh’Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean). Bidh an sgioba ag obair fo bhratach Shoillse.

Bhruidhinn Rob ri Gordon Wells ma dheidhinn,

An seo ann an Gàidhlig:

Agus an seo ann am Beurla: