Clàr na Co-labhairt Air-loidhne

An t-Samhain 16, 2022

Chaidh clàr air-loidhne a chruthachadh air a’ cho-labhairt aig Soillse san Lùnastal air “A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail”. Tha an docamaid seo a’ toirt ri chèile ceanglaichean ri bhidiothan de chuid mhath dhe na h-òraidean, cuide ri tionndaidhean PDF dhe na taisbeanaidhean no teacsaichean, a bharrachd air ceanglaichean a bharrachd ri bhidiothan eile a chaidh a shealltainn fhad ’s a bha a’ cho-labhairt a’ ruith.

Gheibhear Clàr na Co-labhairt an seo:

http://www.soillse.ac.uk/wp-content/uploads/Soillse-2022-Record.pdf