Cunntas-sluaigh 2011: Aithisg

An t-Sultain 30, 2015

Seo ceangal gu aithisg a chaidh a dhèanamh le Oilthigh Dhùn Èideann, le taic bho Shoillse, a thàinig a-mach an-diugh.

Censuslogo