Deasbad air Staing na Gàidhlig air a chlàradh

An t-Iuchar 5, 2021

Chaidh an deasbad air “One Year On: ‘The Gaelic Crisis in the Vernacula Community'” air 02/07/21 a chlàradh. Cluinnear an seo beachdan aig eileanaich air a’ phanail air buaidh an leabhair. An uair sin bha fòram fosgailte ann airson ceistean is molaidhean.

Faodar an taisbeanadh le Conchúr Ó Giollagáin fhaicinn an seo.

Tha na ceistean is molaidhean sgrìobhte air an cruinneachadh an seo.

Thèid na clàraidhean eile san t-sreath de sheminearan air-loidhne aig “The Edge” fhaicinn an seo.