Dà-chànanas, Seargadh Inntinn & a’ Ghàidhlig: Report