Lecture in Glasgow

January 16, 2017

Professor Conchúr Ó Giollagáin, Soillse’s Director, will be speaking to Comann Ghàidhlig Ghlaschu this week at the Glasgow Gaelic School. His subject is “Staing nan Gàidheal ann an Alba agus ann an Èirinn: a’ strì leis an fhìrinn”.

Further information on the poster below.

COGGlaschu