Leabhar ùr

An Dùbhlachd 5, 2017

Tha leabhar ùr air tighinn a-mach an-diugh – “New Speakers of Minority Languages” – le caibidealan air a’ Ghàidhlig le triùir luchd-rannsachaidh Shoillse. Is iad Nicola Carty, Stiùbhart Dunmore, agus Cassie Smith-Christmas.

NewSpeakersPalgrave

Seo an ceangal.