“Living off the edge”: taisbeanadh air-loidhne

An Dàmhair 30, 2020

Bha taisbeanadh air-loidhne aig an àrd-ollamh Conchúr Ó Giollagáin airson an t-sreath de sheiminearan aig “The Edge” ann an OGE air Diardaoin 29mh, An Dàmhair, air an robh an tiotal “Living off the edge: The crisis in late modern ethnolinguistic diversity from the Gaelic perspective”. Bha e a’ togail air no toraidhean a thàinig a-mach às an leabhar ùr “The Gaelic Crisis in the Vernacular Community“.

Tha e ri fhaicinn a-nis air YouTube: