Luchd-Rannsachaidh sna h-Eileanan: Èirisgeigh, Griomasaigh, Sgalpaigh

Am Màrt 31, 2016

Bidh Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean a’ gabhail ceum air adhart sa Ghiblean le luchd-rannsachaidh a’ dol bho thaigh gu taigh ann an Èirisgeigh, Griomasaigh, agus Sgalpaigh. Tha fiosrachadh a bharrachd air na postairean shìos. Cliogaibh orra airson an leughadh.

scalpposter Grimposter  Erisposter