Neach-rannsachaidh air Aithneachadh Cainnt

An Dàmhair 5, 2020

Tha Lucy Evans air ùr tòiseachadh mar neach-rannsachaidh aig Oilthigh Dhùn Èideann, ag obair air pròiseact Shoillse air aithneachadh cainnt a tha air a stiùireadh leis an Dr Uilleam Lamb. Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Quorate Technology Ltd cuideachd an sàs sa chom-pàirteachas. Seo agallamh a rinn Lucy airson GARG – (Gaelic Algorithmic Research Group).

https://blogs.ed.ac.uk/garg/2020/10/04/agallamh-le-lucy-evans-an-interview-with-lucy-evans/