Òraid air-loidhne

An Cèitean 30, 2016

Thug An t-Àrd-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin, Àrd-Ollamh Rannsachaidh na Gàidhlig, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus Stiùiriche Shoillse, seachad a chiad òraid na dhreuchd sin air Dimàirt 19 Giblean 2016 aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha e ri fhaicinn air-loidhne a-nis.