Òraid an stiùiriche ann am Pàrlamaid na h-Èireann

An Dàmhair 18, 2016

Irish parliament

Bhruidhinn an t-Àrd-ollamh Conchúr Ó Giollagáin ris a’ chomataidh air Gaeilge na h-Èireann aig 5pm air 18/10/16.

Seo Geàrr-chunntas: The Gaeltacht Crisis

Seo bhidio na coinneimh.