Òraid ann an Glaschu

Am Faoilleach 16, 2017

Bidh Conchúr Ó Giollagáin, Stiùiriche Shoillse, a’ toirt seachad òraid do Chomann Ghàidhlig Ghlaschu air an t-seachdain seo aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. ‘S e an cuspair aige “Staing nan Gàidheal ann an Alba agus ann an Èirinn: a’ strì leis an fhìrinn”.

Fiosrachadh a bharrachd air a’ phostair seo.

COGGlaschu