Òraid leis an Àrd-Oll. Conchúr Ó Giollagáin

An Giblean 29, 2017

“Gàidheil Alba is Èireann agus lèirsinn ùr airson poileasaidhean leasachadh cànain”. Colaiste Inbhir Nis, 11/05/17, 7-8.30 pm.

COGOraid

 

Thèid an òraid seo a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig.