Òraid Ned Madrell

An Dùbhlachd 20, 2016

Thug an Dr Cassie Smith-Christmas, fhathast na neach-compàirt rannsachaidh aig Soillse a tha ag obair a-nise le Ollscoil Luimnigh, Òraid Ned Madrell 2016 seachad air Eilean Mhanainn, air aoigheachd  Culture Vannin agus yn Cheshaght Ghailckagh. B’ e an cuspair a bh’ aice “The Affective Landscape of Intergenerational Language Transmission: A Case Study of a Scottish Gaelic-Speaking Family”. Chìthear air YouTube i an seo: