Pròiseact Ùr – Leasachadh Corpais na Gàidhlig

An Giblean 13, 2016

Tha proiseact ùr air tòiseachadh, air a stiùireadh leiis an àrd-ollam Roibeard Ó Maolalaigh aig Oilthigh Ghlaschu agus fo bhratach Shoillse.

RobO

Leugh tuilleadh an seo.