Pròtocal Donostia airson Còraichean Cànain

An Dùbhlachd 20, 2016

Bha Stiùiriche Shoillse, An t-Àrd Ollamh Conchúr Ó Giollagáin, ann an Donostia ann am Dùthaich nam Basgach air 17 Dùbhlachd airson a làmh a chur ri Pròtocal 2016 airson Còraichean Cànain. Gheibhear am brath naidheachd an seo, far am faighear am pròtocal fhèin cuideachd.