Rannsachadh air in-imrich gu sgìrean luchd-labhairt na Gàidhlig air fhoillseachadh

Am Màrt 3, 2014

Rannsachadh a fhuair taic bhon Stòras Rannsachaidh aig Soillse agus a bha air a stiùireadh leis An Dr Cassie Smith-Christmas bho Colaisde a’ Chaisteil UHI air fhoillseachadh. Tha leth-bhreac dhen aithisg an seo