Sgoilearachd PhD: Cànan is Cultar

April 17, 2017

 

UHIlogo

Tha PhD co-cheangailte ri Gàidhlig air a shanasachd aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

‘S e an cuspair “Language and Culture as a Societal Asset: Strategic Alignment of Language Policy to a Sustainable Socio-economic Market for Gaelic”. Fiosrachadh a bharrachd an seo.