Stiùiriche aig Oilthigh Stockholm

Am Màrt 9, 2017

Stockholm

Bheir Stiùiriche Shoillse, Àrd-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin, òraid seachad sa Bheurla air “Minority bilingual acquisition and challenges for educational provision: Issues for the Gaeltacht and the Gàidhealtachd” air buth-obrach air “Education, language policy issues and minoritized languages across borders” aig Oilthigh Stockholm University air Diardaoin 30/03/17. Fiosrachadh a bharrachd an seo.