Stiùiriche Shoillse aig Comhairle na Gàidhealtachd

An Lùnastal 12, 2016

Bhruidhinn Conchúr Ó Giollagáin ri Comataidh Buileachaidh na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd ann an Inbhir Nis an-dè.

Seo webcast dhen tachartais.

CÓGaigCnG

 

Agus seo an taisbeanadh a rinn e air Powerpoint.

CÓGPPT